8:00 - 9:00

AOA体育官网下载链接-(中国)首页 营业时间周一至周五

+13063740357

致电我们预约

英旅局猜测2010年将成为英游览业的迁移转变点

英国游览局猜测 ,2010年英国游览行业将从头回到增加的轨道上来。2009年最新的数据注解,游览行业已经经到达了一个迁移转变点,跟着进入2010年 ,此后游览行业将成为旋转英国经济阑珊场合排场的鞭策力之一 。 2009年的前十个月 ,跨越30万名入境沐日旅客选择了英国作为他们的游览目的地。在八 、九、10三个月里,休闲以及商务入境游旅客在享受英国提供的物超所值的游览办事的同时,他们在英国时期的消费总额到达了50亿英镑 ,这比2008年同期超出跨越3%。 瞻望2010年,英国猜测入境游的旅客人数将会增加0.8%,到达3040万人 ,入境游旅客的消费金额将到达171亿英镑,超出跨越2009年快要四个百分点 。假如英镑继承维持弱势,旅客的消费金额可能还会远远凌驾咱们的预期 。 英国游览局首席履行官Sandie Dawe女士暗示:“最近几年来 ,游览业已经经成为世界上增加最快的行业。它是英国第五年夜行业,同时也是第三年夜出口创汇行业。” “咱们的猜测注解,只管2010年入境游的旅客人数以及消费金额可能不会创造出新的纪录 ,可是英镑的连续贬值将会为游览行业带来越发精彩的体现,尤为是在旅客消费方面 。” 2010年,英国游览局将会缭绕三个主题推出为期三年的全世界推广运动 ,三个主题别离为:经典、活气以及豪华 ,其事情重点将缭绕传统的英国人,年青旅客市场以及高收入旅客市场。 Sandie Dawe女士增补说:“2010年莱德杯高尔夫球赛将在南威尔士纽波特市的凯尔特庄园度假村进行,咱们决不会错掉举办这一昌大赛事所带来的伟大商机。”


【读音】:

yīng guó yóu lǎn jú cāi cè ,2010nián yīng guó yóu lǎn háng yè jiāng cóng tóu huí dào zēng jiā de guǐ dào shàng lái 。2009nián zuì xīn de shù jù zhù jiě ,yóu lǎn háng yè yǐ jīng jīng dào dá le yī gè qiān yí zhuǎn biàn diǎn ,gēn zhe jìn rù 2010nián ,cǐ hòu yóu lǎn háng yè jiāng chéng wéi xuán zhuǎn yīng guó jīng jì lán shān chǎng hé pái chǎng de biān cè lì zhī yī 。 2009nián de qián shí gè yuè ,kuà yuè 30wàn míng rù jìng mù rì lǚ kè xuǎn zé le yīng guó zuò wéi tā men de yóu lǎn mù de dì 。zài bā 、jiǔ 、10sān gè yuè lǐ ,xiū xián yǐ jí shāng wù rù jìng yóu lǚ kè zài xiǎng shòu yīng guó tí gòng de wù chāo suǒ zhí de yóu lǎn bàn shì de tóng shí ,tā men zài yīng guó shí qī de xiāo fèi zǒng é dào dá le 50yì yīng bàng ,zhè bǐ 2008nián tóng qī chāo chū kuà yuè 3%。 zhān wàng 2010nián ,yīng guó cāi cè rù jìng yóu de lǚ kè rén shù jiāng huì zēng jiā 0.8%,dào dá 3040wàn rén ,rù jìng yóu lǚ kè de xiāo fèi jīn é jiāng dào dá 171yì yīng bàng ,chāo chū kuà yuè 2009nián kuài yào sì gè bǎi fèn diǎn 。jiǎ rú yīng bàng jì chéng wéi chí ruò shì ,lǚ kè de xiāo fèi jīn é kě néng hái huì yuǎn yuǎn líng jià zán men de yù qī 。 yīng guó yóu lǎn jú shǒu xí lǚ háng guān Sandie Dawenǚ shì àn shì :“zuì jìn jǐ nián lái ,yóu lǎn yè yǐ jīng jīng chéng wéi shì jiè shàng zēng jiā zuì kuài de háng yè 。tā shì yīng guó dì wǔ nián yè háng yè ,tóng shí yě shì dì sān nián yè chū kǒu chuàng huì háng yè 。” “zán men de cāi cè zhù jiě ,zhī guǎn 2010nián rù jìng yóu de lǚ kè rén shù yǐ jí xiāo fèi jīn é kě néng bú huì chuàng zào chū xīn de jì lù ,kě shì yīng bàng de lián xù biǎn zhí jiāng huì wéi yóu lǎn háng yè dài lái yuè fā jīng cǎi de tǐ xiàn ,yóu wéi shì zài lǚ kè xiāo fèi fāng miàn 。” 2010nián ,yīng guó yóu lǎn jú jiāng huì liáo rào sān gè zhǔ tí tuī chū wéi qī sān nián de quán shì jiè tuī guǎng yùn dòng ,sān gè zhǔ tí bié lí wéi :jīng diǎn 、huó qì yǐ jí háo huá ,qí shì qíng zhòng diǎn jiāng liáo rào chuán tǒng de yīng guó rén ,nián qīng lǚ kè shì chǎng yǐ jí gāo shōu rù lǚ kè shì chǎng 。 Sandie Dawenǚ shì zēng bǔ shuō :“2010nián lái dé bēi gāo ěr fū qiú sài jiāng zài nán wēi ěr shì niǔ bō tè shì de kǎi ěr tè zhuāng yuán dù jiǎ cūn jìn háng ,zán men jué bú huì cuò diào jǔ bàn zhè yī chāng dà sài shì suǒ dài lái de wěi dà shāng jī 。”

AOA体育官网下载链接-(中国)首页
上一篇:V&A将在苏格兰建最年夜今世艺术博物馆 下一篇:阿联酋航空推北京至欧非网上特惠