8:00 - 9:00

AOA体育官网下载链接-(中国)首页 营业时间周一至周五

+13063740357

致电我们预约

中国富豪去年人均游览消费成最年夜开消

金融危机下,中国富豪的糊口也遭到影响 ,胡润百富昨日发布《2010至尚优品——中国万万富豪品牌偏向陈诉》称,2009年中国富豪年均消费为170万元,这与该机构上年宣布的数字比拟缩水30万元 。 北京富豪消费最高 胡润百富此番查询拜访显示 ,中国富豪年消费45%在100万元如下,39%在100~300万元间,16%在300万元以上。从性别对于比看 ,男富豪比女富豪破费更多。当场区而言 ,北京富豪消费最高,年均达220万元 。 虽然中国富豪消费缩水,但其糊口仍相称优裕。查询拜访显示 ,中国富豪平均春秋41岁,男性占多数,平均拥有3辆车 ,4.4块腕表,保藏珠宝、古代书画以及今世艺术品也是他们的喜好。此外,亿万富豪中1/6筹算采办私家飞机 ,一半筹算采办游艇 。 游览成最年夜开消 查询拜访发明,游览跨越豪侈品成为中国富豪的最年夜开消,豪侈品消费则退居第二位 ,如下别离是孩子教诲 、礼物消费、保藏以及文娱 。 查询拜访还发明,中国富豪最近越发存眷康健糊口,去年平均拥有假期16天 ,七成富豪有按期体检习气 ,1/3富豪不饮酒,近一半富豪不吸烟。 虽然小我私家消费缩水,但富豪们对于中国经济的成长远景持乐不雅立场。查询拜访发明 ,这一群体对于中国将来经济很是有决定信念的比例比上年超出跨越12% 。 华东富豪至多 上述中国富豪的消费状态来历于胡润百富于2009年4~11月举行的系列查询拜访,共拜候了383位小我私家资产上万万元的中国富豪,此中 ,资产超亿元的有66位。这些富豪平均春秋40岁,男女比例为7:3。 从这些富豪的地域漫衍看,华东至多 ,占28%;华北其次,占26% ;华中第三,占16%;华南紧随其后 ,占15%;东北以及其他地域起码,别离占9%以及6% 。这些富豪从事行业以办事业、房地财产以及制造业占多数,其财富多源于投资回报以及企业所有权收益。


【读音】:

jīn róng wēi jī xià ,zhōng guó fù háo de hú kǒu yě zāo dào yǐng xiǎng ,hú rùn bǎi fù zuó rì fā bù 《2010zhì shàng yōu pǐn ——zhōng guó wàn wàn fù háo pǐn pái piān xiàng chén sù 》chēng ,2009nián zhōng guó fù háo nián jun1 xiāo fèi wéi 170wàn yuán ,zhè yǔ gāi jī gòu shàng nián xuān bù de shù zì bǐ nǐ suō shuǐ 30wàn yuán 。 běi jīng fù háo xiāo fèi zuì gāo hú rùn bǎi fù cǐ fān chá xún bài fǎng xiǎn shì ,zhōng guó fù háo nián xiāo fèi 45%zài 100wàn yuán rú xià ,39%zài 100~300wàn yuán jiān ,16%zài 300wàn yuán yǐ shàng 。cóng xìng bié duì yú bǐ kàn ,nán fù háo bǐ nǚ fù háo pò fèi gèng duō 。dāng chǎng qū ér yán ,běi jīng fù háo xiāo fèi zuì gāo ,nián jun1 dá 220wàn yuán 。 suī rán zhōng guó fù háo xiāo fèi suō shuǐ ,dàn qí hú kǒu réng xiàng chēng yōu yù 。chá xún bài fǎng xiǎn shì ,zhōng guó fù háo píng jun1 chūn qiū 41suì ,nán xìng zhàn duō shù ,píng jun1 yōng yǒu 3liàng chē ,4.4kuài wàn biǎo ,bǎo cáng zhū bǎo 、gǔ dài shū huà yǐ jí jīn shì yì shù pǐn yě shì tā men de xǐ hǎo 。cǐ wài ,yì wàn fù háo zhōng 1/6chóu suàn cǎi bàn sī jiā fēi jī ,yī bàn chóu suàn cǎi bàn yóu tǐng 。 yóu lǎn chéng zuì nián yè kāi xiāo chá xún bài fǎng fā míng ,yóu lǎn kuà yuè háo chǐ pǐn chéng wéi zhōng guó fù háo de zuì nián yè kāi xiāo ,háo chǐ pǐn xiāo fèi zé tuì jū dì èr wèi ,rú xià bié lí shì hái zǐ jiāo huì 、lǐ wù xiāo fèi 、bǎo cáng yǐ jí wén yú 。 chá xún bài fǎng hái fā míng ,zhōng guó fù háo zuì jìn yuè fā cún juàn kāng jiàn hú kǒu ,qù nián píng jun1 yōng yǒu jiǎ qī 16tiān ,qī chéng fù háo yǒu àn qī tǐ jiǎn xí qì ,1/3fù háo bú yǐn jiǔ ,jìn yī bàn fù háo bú xī yān 。 suī rán xiǎo wǒ sī jiā xiāo fèi suō shuǐ ,dàn fù háo men duì yú zhōng guó jīng jì de chéng zhǎng yuǎn jǐng chí lè bú yǎ lì chǎng 。chá xún bài fǎng fā míng ,zhè yī qún tǐ duì yú zhōng guó jiāng lái jīng jì hěn shì yǒu jué dìng xìn niàn de bǐ lì bǐ shàng nián chāo chū kuà yuè 12%。 huá dōng fù háo zhì duō shàng shù zhōng guó fù háo de xiāo fèi zhuàng tài lái lì yú hú rùn bǎi fù yú 2009nián 4~11yuè jǔ háng de xì liè chá xún bài fǎng ,gòng bài hòu le 383wèi xiǎo wǒ sī jiā zī chǎn shàng wàn wàn yuán de zhōng guó fù háo ,cǐ zhōng ,zī chǎn chāo yì yuán de yǒu 66wèi 。zhè xiē fù háo píng jun1 chūn qiū 40suì ,nán nǚ bǐ lì wéi 7:3。 cóng zhè xiē fù háo de dì yù màn yǎn kàn ,huá dōng zhì duō ,zhàn 28%;huá běi qí cì ,zhàn 26%;huá zhōng dì sān ,zhàn 16%;huá nán jǐn suí qí hòu ,zhàn 15%;dōng běi yǐ jí qí tā dì yù qǐ mǎ ,bié lí zhàn 9%yǐ jí 6%。zhè xiē fù háo cóng shì háng yè yǐ bàn shì yè 、fáng dì cái chǎn yǐ jí zhì zào yè zhàn duō shù ,qí cái fù duō yuán yú tóu zī huí bào yǐ jí qǐ yè suǒ yǒu quán shōu yì 。

AOA体育官网下载链接-(中国)首页
上一篇:春节出境游疯涨万元 沈阳现“最不差钱”春节游 下一篇:日航重组机构拟建立廉价航空公司